Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż z dniem 01.01.2023 zmianie ulega taryfa na ciepło.

Ze względu na ogromny wzrost opłat Rada Nadzorcza oraz Zarząd ŁSM wystąpiły do organów Państwa z petycją w przedmiotowym temacie.

Poniżej zamieszczamy treść wystąpienia.

 

 

 

 

wystąpienie

pismo przewodnie PEC

nowa taryfa PEC na ciepło obowiązująca od 01.01.2023 r.

nowa taryfa VEOLIA dot. ul. Harcerskiej